Tumblelog by Soup.io
 • anttonine
 • pomegranate
 • yepyep
 • wowlovely
 • meovv
 • bulletproof-heart
 • inaccessible
 • consequence
 • ivka
 • peace
 • ikooo
 • neverland
 • kiks
 • makemyday
 • asiek
 • morfine
 • immortalman
 • Nanutka
 • HenryDavid
 • jamming
 • fashionette
 • myciaa
 • ovvlsome
 • mahoniova
 • CryMeARiver
 • immuff
 • badhairday
 • joannem
 • diammond
 • welovekate
 • colorful
 • Meneroth
 • mayhem
 • impuissant
 • veritas1
 • nothing-new
 • Natalcynka
 • littleblackdress
 • manna
 • gdyby
 • white-raven
 • niewidkaa
 • breathwind
 • doodles
 • O-MNIpresEnt
 • precieux
 • myhappiness
 • GummyBear
 • Merveille
 • yeahlow
 • strongmotherfucker
 • uponthemoon
 • lolaszek
 • ahora
 • grumpy
 • thenatuss
 • shapeofmyheart
 • buffay
 • GaleriaEmocji
 • tuniktnic
 • morskaprzyjemnosc
 • incognito
 • junior13
 • papaja07
 • Iriss
 • my-wish
 • gos123
 • insidemylove
 • Hottentottenstottertrotten
 • marghot
 • guyver
 • twojgloswmojejglowie
 • Rueda
 • leimakid
 • lavie
 • Shinaako
 • ohsweethome
 • softly
 • MsSuzanna
 • Car4los
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3721 3999 420
Reposted fromsoftboi softboi viasomebodytolove somebodytolove
4082 0ea4 420
Reposted fromsosna sosna viaBabson Babson
3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialexxie lexxie
4478 0ce7 420
you
Reposted fromsponzy sponzy viawishyouwerehere wishyouwerehere
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
opowieść o jabłkach
3418 a332 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasarkastyczna sarkastyczna
0210 1f53 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
7197 062f 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
3979 e6dc 420
Reposted fromslodziak slodziak viasarkastyczna sarkastyczna
8504 f656 420
Reposted fromrol rol viasarkastyczna sarkastyczna

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viasarkastyczna sarkastyczna
9606 dd07 420
Reposted fromwyczes wyczes viasarkastyczna sarkastyczna
2258 dbbf
Reposted frompunisher punisher viaszydera szydera
4622 c661 420
9756 84e3 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl