Tumblelog by Soup.io
 • anttonine
 • Car4los
 • MsSuzanna
 • softly
 • ohsweethome
 • Shinaako
 • lavie
 • leimakid
 • Rueda
 • twojgloswmojejglowie
 • guyver
 • marghot
 • Hottentottenstottertrotten
 • insidemylove
 • gos123
 • my-wish
 • Iriss
 • papaja07
 • junior13
 • incognito
 • morskaprzyjemnosc
 • tuniktnic
 • GaleriaEmocji
 • buffay
 • shapeofmyheart
 • thenatuss
 • grumpy
 • ahora
 • lolaszek
 • uponthemoon
 • strongmotherfucker
 • yeahlow
 • Merveille
 • GummyBear
 • myhappiness
 • precieux
 • O-MNIpresEnt
 • doodles
 • breathwind
 • niewidkaa
 • white-raven
 • gdyby
 • manna
 • littleblackdress
 • Natalcynka
 • nothing-new
 • veritas1
 • impuissant
 • mayhem
 • Meneroth
 • colorful
 • welovekate
 • diammond
 • joannem
 • badhairday
 • immuff
 • CryMeARiver
 • mahoniova
 • ovvlsome
 • myciaa
 • fashionette
 • jamming
 • HenryDavid
 • Nanutka
 • immortalman
 • morfine
 • asiek
 • makemyday
 • kiks
 • neverland
 • ikooo
 • peace
 • ivka
 • consequence
 • inaccessible
 • bulletproof-heart
 • meovv
 • wowlovely
 • yepyep
 • pomegranate
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Prawie każdy mężczyzna marzy o tym, aby swoim okrętem po długiej i wykańczającej podróży zacumować w porcie miłości, gdzie czekają go rajskie rozkosze i relaks. Choć wielu o tym marzy, to nie każdy żeglarz ma tę sposobność, aby, umknąwszy sztormom życia, na tyle umiejętnie pokierować łajbą, by trafiła do upragnionego celu. Ci nieszczęśnicy to właśnie incele.
Incele ex definitione to osoby pozostające mimowolnie w celibacie. Wielu młodych mężczyzn tego doświadcza i dobrze wiem, jak to jest. Napatrzyłem się na kolegów przez te wszystkie lata. Jest to zupełnie normalne i może pojawić się na każdym etapie życia. Cóż, mężczyźni gorzej niż kobiety radzą sobie z ujarzmieniem swojego popędu, przy czym współczesna kultura oraz Internet, w których to seks jest "na wyciągnięcie ręki", znacznie to zadanie utrudniają. Nie dziwota, że kierowani myślami bałamutnymi mężczyźni mogą się zachować trochę głupio lub żenująco, jednak chcąc ostatecznie dobrze lub chociaż nie chcąc źle, zasługują według mnie na wybaczenie lub choćby zrozumienie. Taki jest mój obraz inceli.
Słowo incel jest krótkie, chwytliwe i jest ładnym akronimem. Nie dziwi przeto (a nawet ciuuuutkę smuci), że określenie to przylgnęło do frustratów seksualnych. Osoby takie zbyt często przegrywają bitwy toczone w samym sobie lub nawet kapitulują, przez co nie zarzynają w sobie tej małej świnki, która krzywdzi i rani innych. W ich życiu coś poszło grubo nie tak. Nie szanując kobiet, reprezentują postawę roszczeniową i pełną poczucia krzywdy, żądając niejako równej dystrybucji kobiecych wdzięków. Co więcej, narzekając, że kobiety "są łatwe i się puszczają oraz że każda zdradza" tak naprawdę żałują, że nie partycypują w opisywanej degrengoladzie. W młodym pokoleniu ilość mężczyzn jest nieco większa niż kobiet, co dodatkowo ułatwia i napędza popadnięcie w ów niezdrowy stan. 
Umiejętność pogodzenia wiedzy psychologicznej dotyczącej relacji damsko-męskich (dość brutalnej i nieraz bezwzględnej w rzeczywistości) oraz szacunku do innych niektórych przerasta. Jest to sztuka, która pozwala lepiej zrozumieć drugą osobę oraz samego siebie. W końcu - jak można spędzić życie z jedną osobą, nie kochając jej i nie szanując? Byłoby to dla obojga jedno wielkie pasmo męczarni.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
repost this.
Reposted fromxal xal viadjLangley djLangley
Wymyślam w głowie scenariusze od których robi mi się przykro. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianyaako nyaako
3519 529f 420
Reposted frommangoe mangoe viashowmetherainbow showmetherainbow
4079 7dad 420
Reposted fromsavatage savatage
0930 7e07 420
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
2518 b4af 420
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier
0266 002a 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
2358 1c35 420
Reposted fromsavatage savatage
0581 d3bd 420
Reposted fromwillhan willhan viakatastrofo katastrofo
3078 92b6 420
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
I want you to like me when i’m fucked up 
because that’s when you see the real me
Reposted fromnyaako nyaako
4888 c488 420
Reposted fromnyaako nyaako
2394 6c74 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianyaako nyaako
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl