Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8268 ece3 420
Reposted fromohshit ohshit
Reposted fromShinaako Shinaako
Reposted fromShinaako Shinaako
3598 c195
Reposted fromShinaako Shinaako
Reposted fromShinaako Shinaako
3594 e469 420
Reposted fromShinaako Shinaako
Reposted fromShinaako Shinaako
2504 9677 420
Reposted fromohshit ohshit
2488 193e 420
Reposted fromohshit ohshit
7171 9f4e 420
Reposted fromleimakid leimakid
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart
2169 0815 420
Reposted fromjunior13 junior13
- Szkoda, że nie da się zrobić czasami takiego 'trasferu' myśli z jednej głowy do drugiej. - można, rozmową. - ale tak, żeby nie trzeba było używać słów. Są strasznie niedoskonałe. Nie wiem czy rozumiesz co mam na myśli. -to jakie są słowa zależy tylko od nas i czasami też można rozmawiać bez słów. to pocałunki, przytulenia, spojrzenia. Twoja szyja to też rozmowa. to jest rozmowa bez słów. jak kiedyś przyjedziesz do mnie wkurwiona i ja będę to widział i przytulę Cię bez słowa to też będzie rozmowa.
— czat z K.
Reposted fromwhite-raven white-raven
5002 5ca3 420
Reposted fromwowlovely wowlovely
7117 4dc7 420
The Edge of Love
Reposted fromwowlovely wowlovely
3440 9d6f 420
Reposted fromwowlovely wowlovely
0344 a3ec 420
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver
5260 6efc 420
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver
6091 8ea3 420
Reposted frommy-wish my-wish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl